Strasbourgi Figyelő

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának fontosabb friss döntéseinek összefoglalása

Strasbourgi döntés

A távollétben elrendelt letartóztatással szembeni jogorvoslat tárgyalás nélkül nem hatékony

Rizotto v. Olaszország
no. 20983/12
2019. szeptember 5.

Az olasz jog lehetővé teszi a távollévő terhelt letartóztatásának elrendelését, amellyel szemben lehetőség van fellebbezni. De mi van akkor, ha a távollévő terhelt védelmében egy kirendelt védő nyújt be fellebbezést, majd miután elfogják a gyanúsítottat, a meghatalmazott védője által benyújtott szabadlábra helyezési kérelmet azért utasítják el, mert az nem tartalmaz új tényeket, és tárgyalást sem tartanak soha az ügyben? A strasbourgi Bíróság szerint az Egyezmény 5. cikke sérül.

Támogasd a munkánkat pólóvásárlással!

 

Az ügy előzményei

A kérelmező, Salvatore Stefano Rizzotto, olasz állampolgár, aki Floridában él. 2010 szeptemberében egy palermoi nyomozási bíró kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményben való részvétel gyanúja miatt elrendelt az előzetes letartóztatását. Mivel a gyanúsítottat nem találták a hatóságok, úgy tekintették, hogy megszökött, és védőt rendeltek ki számára. A kirendelt védő fellebbezett az előzetes letartóztatás elrendelése ellen, amit a másodfokú bíróság elutasított.

2010 decemberében a kérelmezőt Máltán letartóztatták, miután ő saját védőt hatalmazott meg, aki szintén fellebbezett az előzetes letartóztatás elrendelése ellen. Két héttel máltai elfogását követően Rizottót kiadták Olaszországnak, és Rómában vették foganatba az előzetes letartóztatását.

2011 januárjában a Palermoi Helyi Bíróság tárgyalást tartott az ügyben, ahol a még római letartóztatásban lévő kérelmező nem tudott jelen lenni, csak a meghatalmazott védője. A bíróság a meghatalmazott védő által benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül visszautasította arra hivatkozva, hogy az ügyben védő, nevezetesen a kirendelt védő már nyújtott be fellebbezést. A döntés ellen Mr Rizotto fellebbezett, amit a másodfokú bíróság azzal az indokolással utasított el, hogy a szökésben lévő terhelt kirendelt vagy meghatalmazott védője által benyújtott fellebbezés esetén kizárt, hogy az új védő – legyen az akár a kirendelt vagy a meghatalmazott – új fellebbezést nyújtson be. Ezt követően a kérelmező által benyújtott szabadlábra helyezési kérelmet azzal utasították vissza tárgyalás nélkül, hogy az új tényeket nem tartalmazott.

2011 szeptemberében a kérelmezőt két év nyolc hónap szabadságvesztésre, valamint 12.000 euro pénzbüntetésre ítélték, a büntetését 2012 nyarán töltötte ki.

Az eljárással kapcsolatos kifogásában az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikk 4. bekezdésének megsértésére hivatkozott, amely szerint

„Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel folytán megfosztott minden személynek joga van olyan eljáráshoz, melynek során őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és törvényellenes őrizetbe vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el”

Az állítása lényege szerint az előzetes letartóztatásának elrendelésével szemben nem volt lehetősége hatékony bírói felülvizsgálatot kérni, és emellett az eljárás egyéb hibáit is kifogásolta.

A Bíróság döntése

A Bíróság szerint az ügy tárgya valójában az olasz jogi szabályozásnak az Egyezmény 5. cikk 4. pontjából fakadó követelményeivel való összeegyeztethetősége, vagyis az, hogy a letartóztatással szembeni fellebbezés kapcsán megfelelő eljárási garanciák érvényesülnek-e.

Az nem volt kétséges, hogy formális jogorvoslatra volt mód a hatályos olasz szabályok alapján. Azonban ahhoz sem férhet kétség, hogy a kirendelt védő úgy nyújtotta be a fellebbezést, hogy a védence ismeretlen helyen tartózkodott, így egyértelműen nem tudott kommunikálni vele, ahogy a terhelt sem a fellebbezésben, sem tárgyaláson nem tudta előadni a saját érveit a letartóztatása jogszerűségével kapcsolatban.

A Bíróság ezért megállapította, hogy a kérelmezőnek soha nem volt lehetősége arra, hogy a szabadon bocsátását célzó fellebbezési eljárásban előadja a saját érvet, márpedig az Egyezmény 5. cikk 4. pontjában foglalt rendelkezésnek éppen az az elsődleges értelme, hogy ezt a lehetőséget biztosítsa.

A Bíróság figyelemmel volt arra is, hogy az olasz büntetőeljárási törvény 299. §-a lehetővé tette a már elrendelt letartóztatás felülvizsgálatát. Azonban a kérelmező erre vonatkozó indítványát tárgyalás tartása nélkül elutasították. Ugyanis a 299. § alapján az ilyen szabadlábra helyezési kérelem esetén a tárgyalás tartása csak abban az esetben kötelező, ha a letartóztatott ezt kifejezetten indítványozza új tényekre alapozva. Ezzel a szabályozási megoldással összefüggésben a Bíróság hangsúlyozta, hogy fogvatartott tárgyaláshoz való joga közvetlenül levezethető az Egyezményből, és az nem tehető függővé a fogvatartott erre irányuló kérelmétől. Ettől függetlenül mivel ez volt az első alkalom, hogy a kérelmező a letartóztatásának felülvizsgálatát kezdeményezte és így új tényeket nem adott elő az indítványában, a tárgyalás tartására irányuló kérelmét mindenképpen érdemi vizsgálat nélkül utasították volna el. Így a 299. § alapján előterjesztett jogorvoslat sem felelt meg az Egyezmény 5. cikk 4. bekezdéséből fakadó sztenderdeknek a konkrét esetben.

Tehát az összes felsorolt körülményre tekintettel – egy ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben elrendelt letartóztatás, amellyel szemben az érintett tudomása nélkül nyújt be fellebbezést egy kirendelt védő, és amely ügyben bíróság soha nem hallgatja meg személyese vagy egyáltalán érdemben a letartóztatott érveit – az eljárás ellentétes volt az Egyezmény 5. cikk 4. pontjával.

A jogsértésért összesen 4.000 euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg a Bíróság.

✉ Iratkozzon fel hírlevelünkre, és mi hetente megküldjük Önnek a legfrissebb strasbourgi ügyek összefoglalóját!

Címlapképünk illusztráció. Forrás: http://bit.ly/2NSAihB

Ha már egyszer itt vagy…
Az Átlátszó nonprofit szervezet: cikkeink ingyen is olvashatóak, nincsenek állami hirdetések, és nem politikusok fizetik a számláinkat. Ez teszi lehetővé, hogy szabadon írhassunk a valóságról. Ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal, vagy havi előfizetéssel. Kattints ide a támogatási lehetőségekért!

Megosztás